1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Screenshots / Media

Screenshots

Het Klankie toetsenbord

Klankie toetsenbord met USB.

Het leerlingengedeelte

Screenshot van oefening "Welke klank hoor je? 
Screenshot van het leerlingmenu met 12 oefeningen.
Oefening "Typ het woord".

Oefening met getalsbegrip tot 10 of tot 20.
Oefening 1 (Vrij typen) is er om het beginniveau te bepalen.
Oefening waarbij de leerling een woord moet maken met een bepaalde klank.

Het leerkrachten gedeelte

Via toetscombinatie "ei" + "l" en wachtwoord komt u in het leerkrachtgedeelte.
Instellingspagina waarbij oefeningen en klanken aan- of uitgezet kunnen worden.
Screenshot waarbij men namen kan invoeren of kan importeren middels Edex bestand.

Rapportagegedeelte waarbij alle leerlingresultaten zijn terug te bekijken.

Klankie in actie (video)

Klankie toetsenbord


Klankiesoftware leerkrachtdeel


Werking Klankiedriverbutton: open tinymenu

Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.